លក្ខណៈពិសេសរបស់ខោទឹកនោម BestDry Premium
👉 ប្រព័ន្ទបឺតទឹក SAP ពីជប៉ុន
👉 សាច់ខោទន់ល្មើយជាងខោធម្មតា
👉 សាច់ខោមានខ្យល់ចេញចូល 360ដឺក្រេ
👉 អាចទប់ទឹកនោមបានរហូតដល់ 12ម៉ោង
👉 សាច់ក្រណាត់ 3D embo
👉 មានប្រព័ន្ធការពារការលេច២ជាន់
👉 កៅស៊ូចង្កេះយឺតមិនស្នាម
👉 មានសញ្ញាសំគាល់ពេលត្រូវប្ដូរខោ
👉 កញ្ចប់បើករួចមានរូតបិទវិញ រក្សាអនាម័យ

BestDry Premium

13,50$Prix
Taille